HV – rasvakubu UV-puhastussüsteemiga

NORDcanopy

ETS NORDi UV-puhastussüsteem kasutab ultraviolettvalgust, et vähendada märgatavalt rasva- ja lõhnaosakeste eraldumist suurköökide väljatõmbekambritest ja -kanalitest. UV-puhastus on valikuliselt saadaval paljudel ETS NORDi suurköögi kubudel. Kubud on varustatud LCD-juhtpaneeliga, mille kasutajaliides on lihtne ja arusaadav nii köögi personalile kui ka hoone halduritele.
UV-puhastussüsteemi eelised
 • Tõhus rasvade lagunemine
 • Väiksem tuleoht
 • Lõhnade vähenemine
 • Plaat- ja vahesoojuskandjaga soojusvaheti kasutamise võimalus
 • Ventilatsioonisüsteemi puhastamise vajaduse vähenemine, mille tulemusena vähenevad ka hoolduskulud
 • Hügieen – tervislikum ja tuvalisem töökeskkond
UV-puhastussüsteemi omadused
Turvalisus:
 • Süsteem lülitub välja, kui rasvafiltrid on eemaldatud või pole õigesti paigaldatud.
 • Süsteem lülitub välja, kui rõhk väljatõmbekambris langeb alla 20 Pa.
 • Süsteem koosneb erinevat tüüpi kaitseahelatest: rõhulangu kaitse, süsteemi termokaitse ja kaitselüliti.
 • UV-lampide automaatne väljalülitus kaitseplaatide eemaldamisel.
 • Omab toiduohutuse HACCP Internationali sertifikaati.
 • Vastab köögi UV-ohutusnõuetele.
Sõltumatus:
 • UV-lambid on eraldi toitega, ühe lambi rike ei mõjuta teisi.
 • Iga kubu töötab iseseisvalt, isegi kui põhikubu ja juhtpaneel on välja lülitatud.
 • Spetsiaalne hoolduse funktsioon, mis lülitab süsteemi pärast filtrite pesu määratud aja jooksul automaatselt tööle.
 • UV-juhtimissüsteemi teavitused helisignaalina köögi personalile.
Ühilduvus hooneautomaatikaga:
 • Põhivarustuses on Modbusi TCP/IP andmeside, I/O ja LAN-võrgu ühendusvõimalus.
 • Süsteemi töö jälgimine ning käivitamise juhtimine toimub üle võrgu.
 • Andmevoog hooneautomaatikaga – häireteavitus, töörežiim, hooldusteavitus, sidumine ventilaatoriga, ATS ühilduvus.
 • Kaugseire kohtvõrgust või Internetist, IoT (asjade internet).
 • Tööaja kalendergraafiku seadistamise võimalus, mis võimaldab säästa energiat.
 • Graafiliste süsteeminäitude trendide loomise ning allalaadimise võimalus.
 • E-maili vahendusel alarmi teavituste suunamine.
Pakume ka liitumist ETS NORD Service hooldusteenusega.

Tutvu referentsidega, kus on kasutatud NORDcanopy tooteid

Küsi tehnilist nõu meie asjatundjalt

Annika Põlendik

Tootejuht

NORDduct, NORDrect, NORDdoor, NORDdamper, NORDroof, NORDexternal

Disaini abi saamiseks võtke ühendust meie spetsialistiga

DESIGN SERVICE

DISAINITEENUS - NORDcanopy