Jätkusuutlikkus ja kvaliteet

ETS NORD peab oluliseks kaasa aidata jätkusuutliku elu- ja looduskeskkonna, ühiskonna ja ärikeskkonna loomisele, et oleks tagatud ettevõtte jätkusuutlikkus.

See tähendab meie jaoks vastutustundlikkust keskkonna-, sotsiaalse mõju ja juhtimise ehk ESG (Environment, Social, Governance) valdkondades.

Me lähtume ülemaailmsetest SDG (Sustainable Development Goals) eesmärkidest keskkonnamõjude pidurdamisel ja rohepöörde elluviimisel ning pakume oma klientidele keskkonnasõbralikke sisekliima täislahendusi.

Meie tegevuses ja suhtluses on olulised järgmised väärtused:

  • partnerlus
  • kompetentsus
  • jätkusuutlikkus.

Meie põhiväärtused on detailsemalt kirjeldatud Eetikakoodeksis.

Meie missioon on

“Let’s move the air together!“

Soovime oma innovaatiliste toodetega inspireerida kogu maailma ning luua kvaliteetsele sisekliimale jätkusuutliku tuleviku.

Visioon

Paindliku ja kogenud ventilatsiooniseadmete tootjana oleme abiks meie partnerite tegevuse tõhustamisel, võimaldades neil täita oma klientide ootused.

Kvaliteet ja keskkond

Kohustume pidevalt parendama meie kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise süsteeme. See hõlmab mitte ainult seaduslike ja regulatiivsete nõuete täitmist, vaid ka proaktiivset lähenemist meie keskkonnamõju vähendamisele, kliendirahulolu suurendamisele ning pideva parendamise kultuuri edendamisele kõikidel organisatsiooni tasanditel.

ETS NORD-I juhtimissüsteem põhineb kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu- ja -ohutuse nõuetel ja jätkusuutlikkuse põhimõtetel.

Bureau Veritas omistas meile ISO 9001 sertifikaadi 2000. aastal ja ISO 14001 sertifikaadi 2006. aastal.

Jätkusuutlikkus

ETS NORD jätkusuutlikkuse aruanne annab ülevaate meie poliitikast ja tegevustest parima sisekliima arendajana ja ühiskonda panustajana.

2022 aruandega saad tutvuda SIIN

Väga oluline on meie jaoks toodete arendamisel arvestada kestlikkuse põhimõtteid nii toodete materjalikasutuse, pakendamise kui ka taaskasutuse osas, et vähendada toote ja tootmisprotsessi süsiniku jalajälge.

Oleme välja arvutanud ligi 75% omatoodangu CO2 jalajäljed ja avalikustanud EPD-d järgmistele toodetele: