NORDfire

Tuletõkke- ja suitsuärastusklapid

Product group image

Tuletõkkeklapid on tuleohutussüsteemide üheks osaks. Tuletõkkekonstruktsioon on ette nähtud tule leviku tõkestamiseks või tule ja suitsu piiramiseks ühest tuletõkkesektsioonist teise ettenähtud aja jooksul.