NORDsmoke-round

Ümar suitsutorustik

Product group image

NORDsmoke on sertifitseeritud ventilatsiooni suitsutorustiku tooterühm. NORDsmoke suitsutorustiku tooteid kasutatakse ventilatsioonisüsteemis suitsu ja kuumuse leviku tõkestamiseks ühe tuletõkkesektsiooni piires.

NORDsmoke suitsutorustik vastab EN 12101-7 standardi nõuetele. Kanalisüsteem on testitud 600°C / 2 tundi (vastavalt standardile EN 1366-9).

NORDsmoke suitsutorustik ühe tuletõkkesektsiooni piires kasutamiseks on klassifitseeritud vastavalt standardile EN 13501-4 järgnevalt:

  • suurim lubatav alarõhk on -1500 Pa
  • suurim lubatud ülerõhk on +500 pa
  • vastupidavus on 600 °C juures 120 minutit

E600 120 (ve – ho) S 1500single