NORDduct

Ümartorustik

Product group image

NORDduct – on tüübikinnitusega ümartorustiku tootegrupp, mille komponentidest kokku pandud ventilatsioonisüsteemi võib kasutada nii sissepuhkeks, väljatõmbeks kui ka loomuliku ventilatsiooni puhul.


NORDduct tootegrupis oleme arvutanud toodete keskkonnamõju (EPD) tsingitud spiraaltorule ja toruosadele. Valideeritud EPD deklaratsioonid: