EAS arenguprogramm

EAS TOETAB

Projekt: Digipöörde projekt
Periood: 01.11.2022- 30.04.2024
Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU

ETS NORD AS teostab ajavahemikul 01.11.2022 – 30.04.2024 EAS-i Digipöörde projekti, mille eesmärk on automatiseerida ja digitaliseerida ettevõtte tootmisprotsessides valmistoodete transpordiprotsessid tootmisüksuse ja lao vahel ning suurendada ettevõttes digitaalse infrastruktuuri ja küberturvalisuse valmidusastet ja pädevust.

Projekti elluviimine võimaldab oluliselt suurendada ettevõtte lisandväärtust, efektiivistada protsesse ning suurendada tootmisvõimekust.

Projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest 133 750 eurose kaasrahastusega.

EAS TOETAB

Projekt: 2014-2020.4.04.22-2414
Periood: 21.07.2022-31.12.2022
Euroopa Regionaalarengu Fond

ETS NORD AS sai toetust Digitaliseerimise Teekaardi toetusmeetmest. Projekti raames koostatakse digitaliseerimise teekaart. Toetuse summa on 11 472, 50 eurot.

 

EAS TOETAB

Tootearendusprojekt: 2014-2020.15.03.21-0078
Periood: 1.08.2021-31.07.2023
Euroopa Regionaalarengu Fond

ETS NORD AS viib perioodil 1.08.2021-31.07.2023 ellu tootearendusprojekti nr 2014-2020.15.03.21-0078, mille eesmärk on arendada ja välja töötada uudne ning kompaktne kõrgtehnoloogiline ventilatsioonisüsteemide tooteseeria „NORDcompact“, mille kompaktsus ehk vähene ruumivajadus ning kõrgkvaliteetne tehnoloogia tagavad võimaluse ventilatsioonilahendusi kombineerida ning kiirelt paigaldada isegi renoveeritavatesse projektidesse. Projekti tulemusel tekib meil võimekus teenindada uusi kliendisegmente, milleks on avalikud hooned (sh lasteaiad, koolid, KOV-id jne) ning kontori- ja elamuhooned (nt modulaarsed kortermajad) nii kodu kui ka tänastel peamistel eksporditurgudel.

Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditega toetatakse projekti EAS tootearenduse meetmest 272 578,00 eurose kaasrahastusega.

Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

EAS TOETAB

Projekti: EU53293 ETS NORD AS arenguplaani I etapp 
Periood: 01.05.2019- 31.10.2020
Euroopa Regionaalarengu Fond

ETS NORD AS osaleb EAS ettevõtte arenguprogrammis, eesmärgiga arendada ja lansseerida uued tooted, võtta kasutusele uued tootmis- ja juhtimistehnoloogiad ja tõsta ettevõtte turundus- ja ekspordivõimekust. Arenguplaani tulemusel tõuseb ettevõtte müügitulu, sh eksporditulu ning lisandväärtus töötaja kohta.

EAS poolt eraldatud toetuse summa on 468 147,05 EUR.

Projekti tulemusel valmib uus nutikas köögi ventilatsiooniseadmete ja -süsteemide tooteseeria, mis on modelleeritav ning kergesti skaleeritav; tootmises on kasutusele võetud uued tootmistehnoloogiad, sh tootmisprotsesse toetavad IT lahendused; tõuseb ettevõtte tuntus eksporditurgudel.