Kvaliteet ja keskkond

ETS NORD kvaliteedi-ja keskkonnapoliitika on määratletud ning selle rakendamist jälgib ettevõtte juhtkond.
Kooskõlas meie missiooniga osalevad kõik ETS NORDi töötajad aktiivselt kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimises. Ettevõtte juhtkonna eestvedamisel ja tõhusa koostöö ning infovahetuse kaudu tagame vastutustundliku tegevuse pideva parendamise.

Igapäevatöös püüdleme kulu- ja loodusressursside säästliku kasutamise poole ning innustame täislahenduste pakkumisega ka oma tarbijaid tegema keskkonnasõbralikumaid valikuid.

Meie töötajad ja tarnijad on teadlikud, et lähtume keskkonnasõbralikest põhimõtetest, analüüsime pidevalt oma tegevuse keskkonnamõju ning kasutame kõiki ressursse otstarbekalt ja säästlikult.

Rohkem infot meie keskkonnasõbralike keskkonnasõbralike tavade ja meetodite kohta leiad ETS NORD Eetikakoodeksist