EKN Nihe

NORDrect

Kasutatakse ventilatsioonisüsteemi nihutamiseks nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt. Nihke pikkus sõltub nihke suurusest. Eelistada tuleks tabelis antud mõõte, kuna suhted mõõtude kõrguse a, nihke s ja pikkuse l vahel on olulised, et liiga järsk langus ei piiraks õhuvoogude liikumist.

Raul Merivee

Tootejuht, NORDDUCT, NORDSILENCER, NORDDOOR, NORDCOIL, NORDRECT, NORDACCESSORIES