CKV Jahutuskalorifeer

NORDcoil

​​​​CKV kalorifeer on mõeldud õhu jahutamiseks ventilatsiooni seadmetes ja agregaatides.
Kalorifeeri külmakandjaks on vesi või etüleenglükooli vesilahus.
Kalorifeer on konfigureeritav.

Esiata meile eeltäidetud lähteandmete vorm või too meile oma vana kalorifeer.

Kalorifeer koosneb kolmest osast:
  • alumiiniumraam (standardina)
  • alumiiniumist lamellid 
  • vasktorud
  • kondensaadivann (soovituslik)
Kõik kalorifeerid on läbinud surve- ja lekketesti (25 bar).