ETS NORDi ümartoru EPD raport on valmis

19.09.2023

Eesti riik on võtnud suured eesmärgid kliimaneutraalsuse saavutamiseks ja see mõjutab meie tegevusi nii ettevõtete kui ka üksikisiku tasandil. Kui Skandinaavias on juba mitu aastat nõutud ettevõtetelt ESG raporteid ja toodete CO2 jalajälje mõõtmist, siis Eestis puutusid nende terminitega enamasti kokku vaid need ettevõtted, kes eksportisid oma tooteid Skandinaaviasse. Ent käesoleval aastal on kestlikkuse teema Eestis fookusesse võetud ja ka oma koduturul oleme kokku puutunud projektidega, kus on vaja esitada toodete EPD-d.

EPD (Environment Product Declaration) on standartne, kolmanda osapoole poolt verifitseeritud dokument, mis näitab numbriliselt toote eluringi jooksul tekitatud süsiniku jalajälge ehk teisisõnu mõju keskkonnale. EPD on ka oluline komponent hoone keskkonnamõju hindamisel ja LCA (Life Cycle Assessment) raporti koostamisel.

Meie hakkasime ETS NORDis tõsisemalt tegelema jätkusuutlikkuse teemade ja EPD kalkulatsiooniga juba aasta tagasi ning tänaseks oleme valmis saanud oma esimese EPD, mis näitab, kui suur on meie ümartoru mõju keskkonnale. Järgmisena on koostamisel ka meie teiste tootegruppide – kandilise torustiku, mürasummutite ja köögikubude EPDde kalkulatsioonid.

 

Vaata meie EPD raportit siit.