Enamikel ETS NORDi toodetel on keskkonnadeklaratsioon (EPD)

28.03.2024

ETS NORD on jõudnud olulise verstapostini oma toodete keskkonnadeklaratsioonide (EPD) koostamisel: tänaseks on juba ligi 75% ETS NORDi tootemahust varustatud EPD-dega. Lisaks 2023 sügisel koostatud ümartoru EPD-le, on tänaseks avaldatud veel mitme suure tootegrupi keskkonnadeklaratsioonid: köögikubud, osonaatorid, mürasummutid, kandiline torustik ja ümara torustiku toruosad.

EPD (Environmental Product Declaration) ehk keskkonnadeklaratsioon on standardne dokument, mille on verifitseerinud kolmas osapool ning see annab numbrilise ülevaate toote elutsükli jooksul tekitatud süsiniku jalajäljest, st. sellest, kuidas toode ja tootmisprotsess mõjutavad keskkonda. EPD on oluline ka hoone keskkonnamõju hindamisel ja hoone olelusringi ehk LCA (Life Cycle Assessment) raporti koostamisel.

Keskkonnadeklaratsioonid (EPD-d) on muutunud üha olulisemaks ehitussektoris, kus märksõnadeks on keskkonnasõbralikkus, jätkusuutlikkus ja energia säästmine. Tänu EPD-dele saavad projekteerijad arvutada ehitusprojektide keskkonnamõju ning valida kestlikumaid lahendusi.

Lähitulevikus, tõenäoliselt juba 2025. aastal hakkab ka Eestis kehtima määrus, mis nõuab, et kõikidele uusehitistele oleks arvutatud LCA. LCA-d on aga võimalik arvutada ainult siis, kui on olemas ehitises kasutatud toodete keskkonnadeklaratsionid. Seega on EPD-de olemasolu muutunud oluliseks, et säilitada ehitusmaterjalide turul konkurentsivõime ja panustada jätkusuutlikku tulevikku.

Eesti riik on võtnud suured eesmärgid kliimaneutraalsuse saavutamiseks ja see mõjutab meie tegevusi nii ettevõtete kui ka üksikisiku tasandil. Kui Skandinaavias on juba mitu aastat nõutud ettevõtetelt ESG raporteid ja toodete CO2 jalajälje mõõtmist, siis Eestis puutusid nende terminitega enamasti kokku vaid need ettevõtted, kes eksportisid oma tooteid Skandinaaviasse. Ent käesoleval aastal on kestlikkuse teema Eestis fookusesse võetud ja ka oma koduturul oleme kokku puutunud projektidega, kus on vaja esitada toodete EPD-d.

Meie toodete EPD raportid saad alla laadida siit:

Foto: Karl Ander Adami