ETS NORDi sammud rohelisema tuleviku poole

14.02.2024

Aasta tagasi hakkasime ETS NORDis tõsisemalt tegelema jätkusuutlikkuse teemadega. Püüdsime aru saada, mida on vaja teha, et meie (valdavalt Skandinaavia) kliendid saaksid oma jätkusuutlikkuse teemadele vastused. Tänaseks oleme aru saanud, et jätkusuutlikkusega tegelemine on ääretult lai valdkond, mis nõuab meilt väga palju ajaressurssi.

Aastaga oleme jõudnud teha palju: oleme koostanud jätkusuutlikkuse raporti, parandanud jäätmete sorteerimist ja arvutanud ETS NORDi CO2 jalajälje. Oleme valmis saanud toodete keskkonnadeklaratsioonid ehk EPD raportid, mis katavad 2/3 kogu meie toodangust.

2023. a alguses ühines ETS NORD Rohetiigri koostööplatvormiga, kuhu on koondunud erinevate sektorite ettevõtted, kes on endale eesmärgiks võtnud tasakaalus majanduse ning soovivad muuta oma tegevust loodussõbralikumaks. Leidsime, et see on hea võimalus, kus saab vahetada kogemusi teiste ettevõtetega ja saada rohkem teada keskkonnateemadest ja sellest, kuidas meie ETS NORDis saaksime vähendada oma mõju keskkonnale.

Eneseharimise ja praktilise kogemuse saamise eesmärgil liitus ETS NORDi 6-liikmeline tiim Rohetiigri Akadeemiaga. Selle programmi käigus analüüsisime meie ettevõtte keskkonnamõju ja otsisime võimalusi, kuidas rohepöörde teemat aktiivselt pildis hoida ja kaasata kolleege kaasa mõtlema ja panustama jätkusuutlikkuse teemal. Tegime ka keskkonnateemalise uuringu oma töötajate seas ja jõudsime meeldiva tõdemuseni, et üle poole meie töötajatest on nõus oma igapäevaseid harjumusi vähemal või suuremal määral muutma, et vähendada enda ökoloogilist jalajälge.

Defineerisime ka selle, mida tähendab jätkusuutlikkus ETS NORDi jaoks: meie alustaladeks ehk kolmeks vaalaks on keskkonna säästmine, hoolimine töötajatest ja kogukonnast ning ettevõtte elujõulisus, mille eelduseks on järjepidev turu nõudlust arvestav tootearendus ja konkurentsivõime suurendamine. Need on teemad, mis jäävad meie eesmärkideks järgnevateks aastateks ja mille nimel me iga päev töötame.

 

Foto: Katrin Laurson