ETS NORD kubude toiduohutussertifikaat

01.11.2021

ETS NORDI kubude ohutust tõendab HACCP Internationali sertifikaat. Sertifikaati võivad taodelda tootjad, kelle seadmed vastavad toiduohutuse hea tava kriteeriumitele ja HACCP Internationali määratud sertifitseerimisnõuetele.

– „Ehkki HACCP on kindlasti tuttavam neile, kes on seotud toidutööstuse ja tootmisega, on antud sertifikaat meile väga oluline tõend, et meie köögikubude tugevad küljed on just need, millesse oleme projekteerimisel investeerinud. Meie laserkeevitatud kambrid on siledate servadega ning needivabad, mistõttu on meie kubusid lihtne puhastada ja hügieenilisena hoida. Seega toetavad ETS NORDi köögikubud väga nõudlike hügieenieesmärkide täitmist profiköökides,“ ütleb NORDcanopy tooterühma juht Marcus Hintze.

HACCP (ingl. Hazard Analysis and Critical Control Points) tähendab ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide süsteemi, mis loodud toiduohutuse seisukohast oluliste ohtude ennetamiseks, hindamiseks ja ohjamiseks. HACCP-süsteem tagab peamiselt toidutööstuse ja -tootmise ohutuse

Sertifikaati väljastab HACCP International.

Küsi nõu meie asjatundjalt

Ann-Riin Ridbeck

Projekteerimisteenuse juht