FFH Filtrikast HEPA filtrile

NORDfilter

FFH filtrikaste kasutatakse ventilatsioonisüsteemides tagamaks nii sissepuhke- kui ka väljatõmbekanalites nõutud kõrgemaid puhtusenõudeid. Vastavalt standardile EVS-EN 1507:2006 vastab FFH filtrikast tihedusklassi D normidele. Filtrikasti tiheduse ventilatsioonikanalis tagab E30 eroliistu ühendus. Teenindusluugi tiheduse tagavad kummitihend ja kinnituspoldid, millega suletakse teenindusluuk peale filtri vahetust.<br>
Filtri tiheduse tagab tootja poolt HEPA filtri külge paigaldatud tihend, mis surutakse vastu tugiplaati pingutuskruvidega.