Valmis OSKA metalli- ja masinatööstuse video

– 09.08.2017

ETS NORD aitas kaasa Eesti ekspordi lipulaeva, metalli- ja masinatööstuse valdkonda tutvustava video valmimisele. Video kolmes lõigus on kasutatud kaadreid ETS NORDi tootmisest.
Oliver Mets Insero OÜ-st räägib Eesti masina- ja metallitööstusest.
Vaata videot https://www.youtube.com/watch?v=g7TxlUVXVS4
Aitäh Kutsekojale video valmimise eest.

OSKA on tulevikku suunatud oskuste ja tööjõuvajaduse prognoosisüsteem, mille väljatöötamisega tegeleb sihtasutus Kutsekoda. OSKA analüüsib Eesti majanduse arenguks vajalike oskuste ja tööjõu vajadust lähema 10 aasta jooksul. Vaata ka Metalli- ja masinatööstuse uuringu lühiversiooni http://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2016/04/MMTlyhi.pdf Uuringust selgus, et Eesti metalli- ja masinatööstus vajab insenere, mehhatroonikuid ja hooldustehnikuid.
Lisainfo http://oska.kutsekoda.ee/field/metalli-ja-masinatoostus/