Menüü

VISIOON

ETS NORDi meeskond teeb tööd, et tõusta kogu Baltikumi ja lähemate Põhjamaade nõudlikuma turuosa esimeseks eelistuseks ventilatsiooniseadmete alal.

MISSIOON

Paindliku ja kogenud ventilatsiooniseadmete tootjana oleme abiks meie partnerite tegevuse tõhustamisel, võimaldades neil täita oma klientide ootused.

KVALITEEDI- JA KESKKONNAPOLIITIKA

AS ETS NORD eesmärgiks on klientide ja kõigi teiste huvipoolte rahulolu saavutamine, mis põhineb koostööl ja tõhusal infovahetusel, iga töötaja vastutusel oma töö tulemuste eest; juhtkonna eestvedamisel kvaliteedi- ja keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkuse pideval parendamisel; töötajate ja tarnijate kaasahaaramisel informeerides neid firma keskkonnasäästlikkuse põhimõtetest; firma tegevusega kaasnevate keskkonamõju oluliste aspektide jälgimisel; ressursside säästlikul kasutamisel ja saastamisest hoidumisel; kõigi asjassepuutuvate õigusaktide järgimisel.