Menüü

ETS NORD-i Eetikakoodeks on oluline ja igapäevatöös kasutatav dokument, mille järgimist oodatakse kõigilt meie töötajatelt.
Me järgime alati kehtivaid seadusi ja määrusi ning käitume vastavalt oma ettevõtte juhistele.
Eetikakoodeksiga saad tutvuda SIIN