EAS arenguprogramm

EAS TOETAB

Tootearendusprojekt: 2014-2020.15.03.21-0078
Periood: 1.08.2021-31.07.2023
Euroopa Regionaalarengu Fond

ETS NORD AS viib perioodil 1.08.2021-31.07.2023 ellu tootearendusprojekti nr 2014-2020.15.03.21-0078, mille eesmärk on arendada ja välja töötada uudne ning kompaktne kõrgtehnoloogiline ventilatsioonisüsteemide tooteseeria „NORDcompact“, mille kompaktsus ehk vähene ruumivajadus ning kõrgkvaliteetne tehnoloogia tagavad võimaluse ventilatsioonilahendusi kombineerida ning kiirelt paigaldada isegi renoveeritavatesse projektidesse. Projekti tulemusel tekib meil võimekus teenindada uusi kliendisegmente, milleks on avalikud hooned (sh lasteaiad, koolid, KOV-id jne) ning kontori- ja elamuhooned (nt modulaarsed kortermajad) nii kodu kui ka tänastel peamistel eksporditurgudel.

Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditega toetatakse projekti EAS tootearenduse meetmest 272 578,00 eurose kaasrahastusega.

EAS TOETAB

Projekti: EU53293 ETS NORD AS arenguplaani I etapp 
Periood: 01.05.2019- 31.10.2020
Euroopa Regionaalarengu Fond

ETS NORD AS osaleb EAS ettevõtte arenguprogrammis, eesmärgiga arendada ja lansseerida uued tooted, võtta kasutusele uued tootmis- ja juhtimistehnoloogiad ja tõsta ettevõtte turundus- ja ekspordivõimekust. Arenguplaani tulemusel tõuseb ettevõtte müügitulu, sh eksporditulu ning lisandväärtus töötaja kohta.

EAS poolt eraldatud toetuse summa on 468 147,05 EUR.

Projekti tulemusel valmib uus nutikas köögi ventilatsiooniseadmete ja -süsteemide tooteseeria, mis on modelleeritav ning kergesti skaleeritav; tootmises on kasutusele võetud uued tootmistehnoloogiad, sh tootmisprotsesse toetavad IT lahendused; tõuseb ettevõtte tuntus eksporditurgudel.